คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

กองทะเบียนประวัติอาชญากร

สามารถตรวจสอบได้ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 25 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 02-205-1315 เว็บไซต์ : http://criminal.police.go.th.

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

สามารถแจ้งได้ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร B ชั้น ๔ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๑๔๒-๒๕๕๕ ถึง ๖๐ เว็บไซต์ : http://www.tcsd.in.th

สามารถแจ้งได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ หรือโทรหมายเลข 191
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8(ริมน้ำ)
168 ถนนหน้าเมือง
ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
โทร:077-273901
แฟกซ์:077-28600799

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8(ศาลากลาง)
ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
โทร:077-289287