ติดต่อเรา?

Forensic Science Center8 | e-mail:forensic.police.c8@gmail.com

 • ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8

  ถ.จุลจอมเกล้า   ต.ท่าข้าม   อ.พุนพิน   จ.สุราษฏร์ธานี   84130

  โทร:077-286007, 077-273901    โทรสาร:077-286007

   สำนักงานผู้บังคับการ(โทร 077-945261)

   ประสานงานสำนักงาน (ร.ต.ต.สานนท์ สพานทอง)(โทร 081-6253962)

   งานทะเบียนประวัติอาชญากร(โทร 077-289287,โทรสาร 077-289287)

   งานอำนวยการ (โทร 077-273901)

   งานการเงินและพัสดุ(โทร 077-289287)

   กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ(โทร 077-286007)

   กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน(โทร 077-273901)

   กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์(โทร 077-286007)

   กลุ่มงานตรวจยาเสพติด(โทร 077-283106)

   กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

   กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์(โทร 077-286007)

   กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

   กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง(โทร 077-289287)

   กลุ่มงานตรวจเอกสาร