Chief Information Officer : CIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

 
พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(3)
ที่อยู่ : สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ เเขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-205-2124