ผู้บังคับบัญชา

 
พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ
ผบช.สพฐ.ตร.

พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์

รอง ผบช.สพฐ.ตร.(1)

พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์

รอง ผบช.สพฐ.ตร.(2)

พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม

รอง ผบช.สพฐ.ตร.(3)

พล.ต.ต.กิตติพันธ์ จุนทการ

รอง ผบช.สพฐ.ตร.(4)