ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติบุคคล (งานทะเบียนประวัติอาชญากร)

 
ติดต่องานทะเบียนประวัติอาชญากร
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน
จ.สุราษฏร์ธานี 84143
โทร:077-289287