ภาพกิจกรรม

 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
 
 

          วันที่ 27 ก.ค.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี นวท.(สบ 5) ศพฐ.8, พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ 5) ศพฐ.8, นวท.(สบ 4) กลุ่มงานในสังกัด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ศพฐ.8