กองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้เปิดให้บริการประชาชน ในการตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล ผ่านระบบออนไลน์

          

(ประกาศ)แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้เปิดให้บริการประชาชน ในการตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล ผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ได้รับบริการ รวดเร็วและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** เริ่มเปิดใช้บริการ เว็บไซต์ตรวจสอบประวัติฯ ด้วยชื่อ- ชื่อสกุลออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบประวัติด้วยตนเอง โดยการกรอกข้อมูล

ผ่านเว็บไซต์    www.crd-check.com

หลังจากนั้น 7 วัน ติดต่อขอรับผลการตรวจสอบ พร้อมชำระเงิน ตามสถานที่ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ณ. ตอนกรอกข้อมูล

- ต่างจังหวัดติดต่อรับผล ได้ที่

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10, พิสูจน์หลักฐานจังหวัด ทั่วประเทศ

- กรุงเทพมหานคร ติดต่อรับผล

กองทะเบียนประวัติอาชญากร

***กองทะเบียนประวัติอาชญากรจะทำการยกเลิกระบบเดิมคือ การจองคิวออนไลน์ในการตรวจประวัติด้วยชื่อ - ชื่อสกุล เพื่อลดภาระของประชาชนในการเดินทางมายังสถานที่ราชการ โดยจะใช้การเดินทางเท่าที่จำเป็นตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพียงแค่เข้ามาเพื่อรับผลการตรวจสอบฯตามสถานที่ที่ได้ระบุจากเว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนน พระรามที่ 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

www.criminal.police.go.th

www.facebook.com/police.crd

โทรศัพท์ 02-205-1315

https://youtu.be/dThmJfSmEYA

วันที่ประกาศ : 08/12/2564 10:14:11