ผบช.สพฐ.ตร ตรวจเยี่ยม ทว. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

          

 วีดีทัศน์ ผบช.สพฐ.ตร ตรวจเยี่ยม ทว. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. 
ผบช.สพฐ.ตร. จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่ออำลาหน่วย  ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร ชั้น 14 
 - ผบก.ทว. นำตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ใด้รับงบประมาณซ่อมแซมหน่วย 
1. ชั้น  8 : ฝทว.2 ทว. 
2.ชั้น 5 : ฝทว.1 ทว. 
3. ชั้น 4 : ฝอ.ทว. 
4. ชั้น 1 : ศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคล
พร้อมข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับและมอบดอกไม้

https://www.youtube.com/watch?v=TaD76drKRx4

วันที่ประกาศ : 14/09/2564 14:47:05