วีดีทัศน์ของหน่วยในสังกัด ที่นำเสนอในโอกาสที่ ผบช.สพฐ.ตร.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วย เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ

          

วีดิทัศน์ประกอบพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 22 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 1 กันยายน 2564

ช่วงที่ 1
วีดิทัศน์ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน "นักรบเสื้อฟ้า"
https://youtu.be/k0c-0HK2G-c

วีดิทัศน์ แรงใจ นักรบเสื้อฟ้า
https://youtu.be/7P5NS5QGzZw

วีดิทัศน์คนเกษียณอายุราชการ
https://youtu.be/EiXDYatkNLU

ช่วงที่2
วีดิทัศน์ประวัติ ผบช.สพฐ.ตร.  กับการพัฒนาหน่วยงาน สพฐ.ตร.ในด้านต่างๆ
https://youtu.be/BbxwA-rIcfQ

วีดิทัศน์ตรวจเยี่ยมหน่วยของ ผบช.สพฐ.ตร.
https://youtu.be/3MzFer216Dw

วีดิทัศน์คำกล่าวอำลาหน่วยของ ผบช.สพฐ.ตร.
https://youtu.be/lDi8WLctZFg

วีดิทัศน์ประมวลภาพงานเกษียณ 1 ก.ย.64
https://youtu.be/csk9pPiTFSo

แรงในักรบเสื้อฟ้า

งานวิดีทัศน์เกษียณ ของ สพฐ.ตร. ปี พ.ศ.2564

วิดีทัศน์ สพฐ.ตร. กับการพัฒนาหน่วยงาน สพฐ.ตร.

วิดีทัศน์ตรวเยี่ยมของ ผบช.สพฐ.ตร.

วีดีทัศน์ของหน่วยในสังกัด ที่นำเสนอในโอกาสที่ ผบช.สพฐ.ตร.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วย เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ ศพฐ.6 และ ศพฐ.1 

ศพฐ.6 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64
https://youtube.com/channel/UCaiPb24-M8vVbiSexBX7RKg

ศพฐ.1 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64
https://www.youtube.com/watch?v=qMFHZ4z9598

ผู้นำ
https://youtu.be/fcKhFgOoV1Y

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 พิษณุโลก

วีดีทัศน์ เกษียณ ผบช สพฐ ตร 1

ผู้นำที่ดี

วันที่ประกาศ : 12/09/2564 21:43:00