งานทะเบียนประวัติอาชญากร ศพฐ.8 เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ

          

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
งานทะเบียนประวัติอาชญากร ศพฐ.8
ขอเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการพิมพ์ลายนิ้วมือ
จากเวลา 08.30 – 16.30 น.
เป็นเวลา 08.30 – 15.00 น.
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะคลี่คลาย

วันที่ประกาศ : 12/01/2564 16:45:43