จัดซื้อจัดจ้าง  

  • 1.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ 
  • 2.  โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมส่วนประกอบ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง
  • 3.  จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต(อาคารที่ทำการใหม่ เลขที่ 102 ม.5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2565
  • 4.  จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต(อาคารที่ทำการเดิม เลขที่ 323/39 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2565
  • 5.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  • 6.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ
  • 7.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ
  • 8.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายอาคารที่ทำการ ศพฐ.8 (อ.เมือง) ไปอาคารที่ทำการ ภ.8 (หลังเก่า อ.พุนพิน) โดยวิธีคัดเลือก
  • 9.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • 10.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างย้ายอาคารที่ทำการ ศพฐ.8(อ.เมือง) ไปอาคารที่ทำการ ภ.8 (หลังเก่า อ.พุนพิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)