ภาพกิจกรรม

 
พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศข้าราชการตำรวจและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
 

           วันที่ 1 ก.ย.64 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศข้าราชการตำรวจและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล(รุ่นที่ 22) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี นวท.(สบ 5) ศพฐ.8, พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ 5) ศพฐ.8, นวท.(สบ 4) กลุ่มงานในสังกัด ศพฐ. 8, ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และผู้เกษียณอายุราชการ ของ ศพฐ.8 เข้าร่วมพิธีฯ ผ่านระบบ Video Conferenceณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.8 โดยมี พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.