ภาพกิจกรรม

 
พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 ได้มอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.8 ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9
 
 

          วันที่ 13 ส.ค.2564 ภายใต้การนำของ พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 ได้มอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.8 ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทำให้ได้ผลผลิตแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจภายใน ศพฐ.8 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่านในครัวเรือน