ภาพกิจกรรม

 
พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 ร่วมเฝ้าฟังการประชุมฯ
 
 

           วันที่ 10 ส.ค.64 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8, พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ 5) ศพฐ.8, พ.ต.ท.อุกฤษณ์ ศรีนวลขาว รอง ผกก.ฝอ.ศพฐ.8 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ, ติดตามการเร่งรัดดำเนินการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์, งานตำรวจชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนของ ภ.8 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.8