ภาพกิจกรรม

 
กิจกรรมมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2566
 
 

          วันที่ 28 ก.ย.65 เวลา 06.30 น. พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 พร้อมด้วย พ.ต.อ.พรเทพ กลิ่นอุดม รอง ผบก.ศพฐ.8, พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี นวท.(สบ 5) ศพฐ.8, พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ 5)ศพฐ.8, นวท.(สบ 4) กลุ่มงานในสังกัด ศพฐ.8, นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ในสังกัด ศพฐ.8 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.8 จัดกิจกรรมมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หน้าอาคาร ศพฐ.8 และ ห้องประชุม 1 ศพฐ.8