ภาพกิจกรรม

 
คณะกองตรวจราชการ 10 สำนักงานจเรตำรวจ ประชุมติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
 

          วันที่ 15 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี นวท.(สบ 5) ศพฐ.8 พร้อมด้วย นวท.(สบ 4) กลุ่มงานในสังกัด ศพฐ.8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับ คณะ กต.10 จต. และประชุมเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบาย ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565